Välkommen till KBT Psykoterapeuterna Stockholm

KBT Psykoterapeuterna Stockholm, är ett samarbete mellan Helene Semb, Psykolog och Psykoterapeut samt Ulrika Törnell, Sjuksköterska och Psykoterapeut. Vi tar emot patienter för psykoterapi och konsultativa samtal. Vi handleder även personalgrupper inom kommuner och landsting och har Tilldelningsbeslut avseende Professionell handledning SLSO.


Vår psykoterapimetod är KBT (kognitiv beteendeterapi) och vi lägger upp behandlingssamtalen i samråd med personen som söker hjälp.

Att vara Legitimerad Psykoterapeut innebär att vara godkänd av socialstyrelsen att bedriva psykoterapi med eget ansvar. Även Psykolog och Sjuksköterska är skyddade yrkestitlar. Det innebär en säkerhet för patienten att få en god behandling.
Det finns två föreningar som arbetar för kvalitet och utveckling inom KBT, Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (www.sfkbt.se) och Beteendeterapeutiska föreningen (www.KBT.nu) På ovanstående föreningars hemsida finns Psykoterapeuter listade.

Ordet terapeut är inte skyddat och kan användas oavsett utbildnings bakgrund.